skip to Main Content

آرامش فکری دانشجویان با ارائه وام تحصیلی

نتایج یک گزارش منتشر شده نشان می‌دهد، دانشجویانی که وام تحصیلی دریافت می‌کنند به مراتب در دانشگاه و پس از آن عملکرد بهتری دارند.

به نقل از اجوکیشن دایو، این بررسی که در «EducationNext» منتشر شده نشان می‌دهد، دانشجویانی که در دوره تحصیلی خود برای انجام پروژه‌های دانشگاهی کمک مالی دریافت می‌کنند، شانس بیشتری برای دستیابی به شغل بهتر و درآمدزایی مناسب دارند.
از آنجایی‌که قرض گرفتن دانشجویان بحران نامیده شده است، بسیاری از کالج‌ها تلاش می‌کنند تا بدهی‌های دانشجویان را با ارائه کمک‌های مالی کمتر کاهش دهند.

برای سنجش تأثیر قرض در پیشرفت دانشجویان دو محقق بیش از ۱۰ هزار دانشجو را تحت بررسی قرار دادند و دریافتند، تأمین هزینه‌های دانشگاه منجر به آرامش فکری دانشجویان و در نهایت عملکرد بهتر آنها در امتحانات، پروژه‌های دانشگاهی و فراگیری دروس می‌شود. کارشناسان علمی تأکید می‌کنند، ادامه این روند منجر به دستیابی به مشاغل برتر و درآمدزایی بهتر دانشجویان می‌شود.
دانشگاه‌ها که نگران بدهی‌های دانشجویان هستند تأکید می‌کنند، برای جبران بدهی‌های دانشجویان باید گزینه‌های گوناگونی در آموزش عالی قرار گیرد.

Back To Top