skip to Main Content

برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در ۱۶ اسفند

آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی پزشکی پنجشنبه ۱۶ اسفند در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت کاغذی و الکترونیک برگزار می‌شود.

آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان پزشکی پیش از شروع دوره کارورزی برگزار می‌شود و آزمون‌های جامع علوم پایه برای دانشجویان دکتری حرفه‌ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در پایان دوره علوم پایه برگزار می‌شود.

تعداد ۹ هزار و ۵۲۳ نفر در این دوره از آزمون شرکت می‌کنند. از این تعداد ۳ هزار و ۹۶۲ نفر در آزمون پیش کارورزی پزشکی، تعداد ۴ هزار و ۹۰۷ نفر در آزمون علوم پایه پزشکی، تعداد ۶۲۶ نفر در آزمون علوم پایه دندانپزشکی و تعداد ۲۸ نفر در آزمون علوم پایه داروسازی شرکت می‌کنند. دانشجویان واجد شرایط در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ اسفند ۹۷ می‌توانند با ورود به سایت معاونت آموزشی دانشگاه خود کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

Back To Top