skip to Main Content

تایمز برترین ها را در رشته ارتباطات و مطالعات رسانه معرفی کرد

رتبه‌بندی تایمز در تازه‌ترین بررسی خود، برترین دانشگاه‌های جهان در رشته ارتباطات و مطالعات رسانه را معرفی کرد.
این پایگاه یکی از مهمترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کند. براساس رتبه‌بندی جدید تایمز، دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایران در رشته ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای است که رتبه ۴۰۱ را از میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان به خود اختصاص داده است.
در لیست زیر دانشگاه برتر جهان در رشته ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای اشاره می‌شود
Back To Top