skip to Main Content

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

لایحه ‌ی تأسیس یک دانشگاه بین‌المللی اسلامی در دی ماه سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید و دانشگاه با نام دانشگاه بین‌المللی قدس آغاز به کار نمود. در سال ۱۳۷۰ دانشگاه با مجتمع آموزش عالی دهخدا ادغام گردید و با نام دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، فعالیت رسمی خود را به صورت یک دانشگاه جامع در قزوین آغاز بکار کرد. اساسنامه ‌ی دانشگاه نیز در تیر ماه سال ۱۳۷۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

آدرس : قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی
تلفن : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٢١
Back To Top