skip to Main Content

دسترسی به پایان نامه های دانشگاه تهران ممکن شد

نحوه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه تهران از طریق ایرانداک مشخص شد.

قرار است از طریق اینترنت پایان نامه های این دانشگاه به ایرانداک ارائه شود و هر فردی که قصد جستجو در پایان نامه های این دانشگاه را داشته باشد، از طریق ایرانداک وارد سامانه دانشگاه شده و جستجوی خود را انجام دهد.
یک نسخه از پایان نامه های دانشگاه نیز نزد ایرانداک باقی می ماند تا عملیات همانندجویی بر روی آنها انجام شود.

آموزش کوتاه استعلام موضوع پایان نامه از ایرانداک

Back To Top