skip to Main Content

دو برابر شدن شرکت های دانش بنیان دانشگاه امیرکبیر

در حال حاضر مرکز نوآوری ابن سینای دانشگاه امیرکبیر ۱۴۰ شرکت دانش‌بنیان دارد و مبنا بر این است که ظرفیت را تا ۲ برابر افزایش پیدا کند.

یکی از برنامه‌هایی که در اولویت این دانشگاه قرار دارد، تقویت بخش استارت آپ‌ها و نوآوری در دانشگاه است. در سال گذشته سرمایه‌گذاری خوبی انجام شد و در حال حاضر مرکز نوآوری ابن سینا این دانشگاه ۱۴۰ شرکت دانش‌بنیان دارد و تلاش است که این ظرفیت تا ۲ برابر افزایش پیدا کند.

به دلیل کمبود فضای فیزیکی که در دانشگاه است، پیش بینی این است که از ظرفیت و فضای دانشکده‌ها برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه استفاده شود. استفاده از فضای دانشکده ها در این پروژه باعث عجین شدن آن با برنامه درسی می‌شود و به هدف هم همین است.
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر اولین دانشکده‌ای است که کار خود را در زمینه فعالیت‌های نوآورانه آغاز کرده است.

Back To Top