skip to Main Content
دو برابر شدن شرکت های دانش بنیان دانشگاه امیرکبیر

دو برابر شدن شرکت های دانش بنیان دانشگاه امیرکبیر

در حال حاضر مرکز نوآوری ابن سینای دانشگاه امیرکبیر ۱۴۰ شرکت دانش‌بنیان دارد و مبنا بر این است که ظرفیت را تا ۲ برابر افزایش پیدا کند.

یکی از برنامه‌هایی که در اولویت این دانشگاه قرار دارد، تقویت بخش استارت آپ‌ها و نوآوری در دانشگاه است. در سال گذشته سرمایه‌گذاری خوبی انجام شد و در حال حاضر مرکز نوآوری ابن سینا این دانشگاه ۱۴۰ شرکت دانش‌بنیان دارد و تلاش است که این ظرفیت تا ۲ برابر افزایش پیدا کند.

به دلیل کمبود فضای فیزیکی که در دانشگاه است، پیش بینی این است که از ظرفیت و فضای دانشکده‌ها برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه استفاده شود. استفاده از فضای دانشکده ها در این پروژه باعث عجین شدن آن با برنامه درسی می‌شود و به هدف هم همین است.
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر اولین دانشکده‌ای است که کار خود را در زمینه فعالیت‌های نوآورانه آغاز کرده است.

Back To Top