skip to Main Content

سلول‌های سرطانی هم شجره نامه خانوادگی دارند

کارشناسان دانشگاه آکسفورد فناوری جدیدی برای بررسی تاریخچه زندگی سلول‌های سرطانی کشف کرده‌اند.
به گفته محققان بیماری سرطان بسیار پیچیده است و تومور‌ها دارای تنوع بسیار زیادی هستند؛ فناوری‌های جدید نوعی ابزار پیشرفته است که می‌تواند تاریخچه زندگی سلول‌های سرطانی را دنبال کند. تکنیک‌های درمانی فراوانی برای مقابله با سلول‌های سرطانی و جلوگیری از رشد دوباره آن‌ها وجود دارد، اما دانشمندان دانشگاه آکسفورد در نظر دارند با بررسی تاریخچه زندگی تومور‌های سرطانی بتوانند اطلاعات ژنتیک هزاران سلول سرطانی دربدن افراد را شناسایی کنند و به این ترتیب درمانی اثربخش‌تر برای درمان سرطان بیابند.

سلول‌های سرطانی همان سلول‌های طبیعی بدن انسان هستند که به طور ناگهانی دچار جهش‌های ژنتیکی خاصی می‌شوند که آن‌ها را از کنترل خارج می‌کند. حتی داخل یک تومور، سلول‌های سرطانی می‌تواند با روش‌های متفاوتی جهش ژنتیکی پیدا کنند. کارشناسان اعتقاد دارند بدون دانستن اینکه چه نوع سلول‌هایی دربدن فرد دچار جهش ژنتیکی شده‌اند درمان سرطان اثربخش نخواهد بود. به همین دلیل در بسیاری از موارد با وجود شیمی درمانی سرطان طی مدت کوتاهی باز می‌گردد. محققان اعلام کرده‌اند رشد سرطان و تومور‌های سرطانی در هیچ دو بیمار دارای الگوی یکسانی نیست و برای درمان سرطان باید نوعی روش درمانی شخصی برای هر فرد در نظر گرفت.

منبع: newatlas.com

Back To Top