skip to Main Content
صندوق رفاه دانشجویان وام دانشجویی را تسهیل کرد

صندوق رفاه دانشجویان وام دانشجویی را تسهیل کرد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: از ترم آینده برای دریافت تسهیلات وام دانشجویی از بنیاد علوی، سند تعهد محضری جایگزین گواهی کسر از حقوق می شود.

در این راستا به منظور تسهیل در انجام امور و بهره مندی حداکثری دانشجویان متقاضی از تسهیلات وام دانشجویی بنیاد علوی، سند تعهد محضری جایگزین گواهی کسر از حقوق می شود. آن دسته از دانشجویانی که قبلا گواهی کسر از حقوق وام دریافت کرده اند و گواهی مذکور مورد تایید بنیاد علوی بوده است برای دریافت تسهیلات جدید نیازی به ارائه سند تعهد محضری ندارند.

Back To Top