skip to Main Content

ضرایب کنکور کارشناسی ارشد

خب احتمالا اگر کنکور کارشناسی داده اید با مفهوم ضرایب دروس آشنایی دارید و می دانید که در کنکور کارشناسی ارشد در هر گرایش دروس ضرایب گوناگونی دارند. حال در این مقاله می خواهیم تاثیر دروس با ضرایب مختلف را بررسی کنیم.

برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد، اولین اقدام بعد از تصمیم به درس خواندن بررسی ضرایب دروس در گرایش مورد نظر برای قبولی است (که احتمالا برای کنکور آینده کمی دیر شده است). یعنی بایستی بررسی کنید که کدام دروس ضرایب بالاتر و ارزش امتیاز آوری بیشتری دارند و نسبت به تواناییتان در آن درس، میزان سختی طراحی سوالات و حجم درس (میزان وقت مورد نیاز برای مطالعه نسبت به تعداد سوال مطرح شده در کنکور) دروسی که می خواهید بخوانید را انتخاب کنید.

تا کنکور سال ۹۵ ضرایب همیشه یکسان بود اما از سال ۹۶ ضرایب کاملا تغییر کرده است. تا سال ۹۵ دروس غیر تخصصی گرایش ضریب صفر داشتند به همین دلیل داوطلبان دروس غیرتخصصی را به صورت شانسی علامت می زدند و اگر شانس خوبی داشتند به طور اتفاقی در گرایش دیگر رتبه مناسب کسب می کردند و با تغییر گرایش به رشته مورد نظر وارد می شدند. اما از سال ۹۶ دروس غیر تخصصی ضریب ۱ پیدا کرده که شانسی زدن آن ها ریسک بزرگی است و دیگر کسی به این راحتی تغییر گرایش نمی دهد.هرچند که برای مثال ضرایب برخی گرایش ها مانند قدرت و کنترل  و همچنین الکترونیک و مخابرات نزدیک به هم هستند و با کمی تلاش قابلیت تغییر گرایش کاملا وجود دارد.

برای نمونه در جدول زیر ضرایب مجموعه مهندسی برق مربوط به قبل از سال ۹۵ را مشاهده می کنید.

در جدول زیر ضرایب مجموعه مهندسی برق مربوط به بعد از سال ۹۵ را مشاهده می کنید.

می بینید که ضرایب به کلی تغییر کرده و از ضرایب صفر خبری نیست. وهمانطور که مشاهده میکنید ضرایب گرایش های مختلف هر رشته تقریبا یکسان است و کد ضریب مشابه دارند.پس از نظر انتخاب گرایش نگرانی خاصی وجود ندارد.

در هر گرایش یک درس ضریب ۴ دارد که تخصصی ترین درس آن گرایش محسوب می شود و اگر رتبه خوب می خواهید بایستی به این درس توجه ویژه ای داشته باشید. دو درس ضریب ۳ دارند که دروس پایه و اصلی آن گرایش هستند و عموما داوطلبان روی این دروس سرمایه گذاری قابل توجهی می کنند و البته اینکه این دروس با وجود مشترک بودن بین گرایش های مختلف معمولا چند سوال غلط درون آنها یافت می شود. همچنین به غیر از درس زبان که همیشه ضریب ۲ دارد دو درس دیگر نیز دارای ضریب ۲ هستند که دروس تخصصی گرایش های دیگرند و بقیه دروس نیز همانطور که گفته شد ضریب ۱ دارند.

در مقاله های بعد سعی می‌کنیم حدود درصد های مورد نیاز در هر گرایش و اولویت دروس مختلف برای قبولی در دانشگاه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

نویسنده: مهدی جولا 
دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تهران

Back To Top