skip to Main Content
متقاضیان جذب هیات علمی تا ۵ اسفند برای ثبت نام فرصت دارند

متقاضیان جذب هیات علمی تا ۵ اسفند برای ثبت نام فرصت دارند

فراخوان جذب اعضای هیئت علمی از ۱۵ بهمن ۹۷ آغاز شده و تا ۵ اسفند تمدید شد.

نیازهای دانشگاه ها در پورتال مرکز جذب بارگذاری شده است و متقاضیان جهت ثبت نام و انتخاب اولویت های متناسب با رشته تحصیلی خود می توانند تا پایان ۵ اسفند ۹۷ با مراجعه به سامانه فراخوان مرکز جذب اعضای هیئت علمی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

Back To Top