skip to Main Content

موسسات پزشکی مکلف به معرفی مسئول فنی تجهیزات پزشکی شدند

به استناد ماده ۱۳ آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی، موسسات پزشکی مکلف به معرفی مسئول فنی تجهیزات پزشکی هستند.

مهندس شیوا خسروی نیا کارشناس مسئول نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: به استناد ماده ۱۳ آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی که در دی ماه سال‌جاری توسط وزیر محترم بهداشت ابلاغ شده است موسسات پزشکی مکلف به معرفی مسئول فنی تجهیزات پزشکی گردیده‌اند.
بنابراین بدین منظور شرایط احراز صلاحیت، الزامات و شرح وظایف مسئولین فنی طی “دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی-ویژه مؤسسات پزشکی” در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ ابلاغ گردید و توسط مؤسسات پزشکی لازم الاجراست.
برای مشاهده دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی- ویژه موسسات پزشکی بر روی فایل زیر کلیک کنید

Back To Top