skip to Main Content

گذراندن سربازی در پژوهشکده هوا و خورشید

عملکرد پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد باعث شده است تحقیق و توسعه صنعت در دل دانشگاه انجام شود و بیشترین فعالیتی که در این پژوهشکده همراه با تحقیقات انجام می‌شود، فرآیند طراحی و ساخت است.

اگر وظیفه دانشگاه تنها تربیت دانشجو باشد و دانشجویان هم فقط مقاله بنویسند، ممکن است این روش در حوزه تولید، دستاورد چندانی نداشته باشد، زیرا افراد تنها به نوشتن مقاله بسنده کرده و کار تولیدی همراه با آن انجام نشده است. هنگامی که صحبت از دانشگاه نسل سوم و کارآفرین می‌شود، دانشجویان باید مهارت و توانمندی‌هایی در پیاده ساختن دانش تئوری داشته باشند.

در پژوهشکده هوا و خورشید، آموزش آکادمیک وجود ندارد و فعالیت‌ها به صورت عملی انجام می‌شود. در فعالیت‌های عملی بهتر است فارغ‌التحصیلان بعد از اتمام تحصیل، دو تا سه سال آموزش ببینند تا بتوانند کار قابل قبولی ارائه دهند. پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد از دانشجویان استفاده می‌کنند و معمولاً تعداد افراد شاغل ۵۰ تا ۶۰ نفر است، اما در حال حاضر تعداد ۱۰۰ نفر مشغول فعالیت هستند و کاهش یا افزایش ظرفیت پرسنل بستگی به حجم کارهای محول شده دارد.

تا کنون تا ۲۰۰ نفر، خدمت سربازی خود را در پژوهشکده هوا و خورشید گذرانده‌اند.
Back To Top