skip to Main Content

۲۸ بهمن؛ آغاز ثبت‌نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد ۹۸

ثبت‌نام مجدد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ از روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه آغاز می‌شود.

ثبت‌نام مجدد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ از روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه آغاز می‌شود.
ثبت نام از روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه آغاز می‌شود و تا پایان روز چهارشنبه اول اسفند ۹۷ ادامه دارد.
داوطلبان باید هزینه ثبت نام را به صورتی اینترنتی و به هزینه ۴۵ هزار تومان پرداخت کنند.
افرادی که دارای شرایط اعلام شده باشند می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی ثبت‌نام کنند.

Back To Top