skip to Main Content

۳۰بهمن؛ آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از ۳۰ بهمن ماه ۹۷ آغاز می شود.
زمان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی از ۳۰ بهمن آغاز می شود و تا ۱۰ اسفندماه ادامه دارد. این آزمون برای ۸۵ کدرشته امتحانی برگزار می شود. براساس مصوبه شصت و ھشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کسب حداقل نمره ١٠ از ۴۰ و کسب حداقل ٢۵ درصد نمره در درس زبان انگلیسی از آزمون سال ٩٨ و بعد از آن الزامی است.  منابع آزمون نیز در سایت مرکز سنجش در دسترس داوطلبان قرار دارد. آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه سال ۹۸ برگزار می شود.
Back To Top