skip to Main Content

۳۰بهمن؛ تاریخ برگزاری آزمون دکتری دانشگاه هنر

آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه هنر روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ برگزار می‌شود.

آزمون جامع گروه‌های دکتری پژوهش هنر ـ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ـ معماری ـ شهرسازی ـ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ از ساعت ۹ صبح تا عصر در ساختمان دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر برگزار می‌شود.

Back To Top