skip to Main Content

ارزیابی حساس آپوپتوزیس سلول بر اساس تشخیص فعالیت caspase-3 با سیگنال الکتروشیمیایی تقویت شده با اکسید گرافن

چکیده این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی¬های ساده¬ی آپوپتوزیس سلول با استفاده از تکنیک الکتروشیمیایی را گزارش می¬کند. در این مطالعه، فعالیت caspase-3 که با ولت متری پالس افتراقی (DPV ) به عنوان جایگزین روش اسپکترومتری مرسوم تشخیص داده…

Read more

روش برنامه محور برای کاهش تاخیر در زمان گردش در شبکه های IPTV

چکیده امروز به کارگیری سرویس های حساس به تاخیر مثل IPTV به سرعت در حال رشد است. برخلاف تلویزیون سنتی که به علت پهنای باند فرکانس رادیویی ثابت تنها تعداد محدودی کانال را پشتیبانی می کند.IPTV می تواند از طریق…

Read more

چرا مصون سازی؟ دلایلی برای مصون سازی شرکت های بزرگ و مفاهیم ارزش سهام

چکیده هدف – با توجه به نقص¬های بازار سرمایه، مدیریت ریسک در سطح سازمانی با کاهش هزینه¬های مرتبط با مناقشات نمایندگی، تامین مالی خارجی، بحران¬های مالی و مالیات¬¬ها برای افزایش ارزش سهام شرکت بسیار مناسب می¬باشد. هدف این مقاله فراهم…

Read more

اینولاکس: تشریح یک مفهوم جدید در توان بادی و ارزیابی عملکرد آن

چکیده مفهوم جدیدی در مهار انرژی بادی تشریح شده است که به طور قابل توجهی بهتر از توربین‌های بادی سنتی با قطر و مشخصات آیرودینامیکی یکسان و تحت شرایط باد همانند است و در هزینه‌ی پایین‌تری، به صورت قابل توجّهی…

Read more

تأثیر ساختار همولوگ های brij و tween انتخاب شده بر روی پایداری ترمودینامیکی میسل های ترکیبی دوتایی آن‌ها

چکیده به‌منظور ساختن میسل هایی با مشخصات مطلوب و رفتار قابل پیش بینی، بینش در مکانیسم‌های تشکیل میسل و عواملی که منجر به پایداری میسل می‌شوند، ضروری است. در این مطالعه، Brij S10، Brij S20، Tween 20، Tween 80 و…

Read more

الگوشناسی

چکیده یادگیری واژه نامه (DL) اخیراً به شدت مورد توجه قرار گرفته است که به علت قدرت قابل توجه و متمایزش در طبقه بندی امورات و کارهای مختلف می باشد. با وجود اینکه پیشرفت های زیادی در روش های DL…

Read more

نمو جنین در گاوهای شیری

چکیده در طول 50 سال گذشته، باروری گاوهای شیرده لبنی پر تولید کاهش یافته است، که مرتبط با انتخاب های شدید و زیاد آنها برای افزایش تولید شیر است. تغییرات فیزیولوژیکی و متابولیکی مرتبط با تولید بالای شیر ، از…

Read more

سلول های بنیادی کشت داده شده به عنوان ابزاری برای سنجش های سم شناسی

چکیده در 2 دهه گذشته، تکنیک های کشت سلولی هم برای سلول های بنیادی جنینی و هم سلولهای بنیادی بالغ پستانداران توسعه و بهبود یافته است و در حال حاضر به طور گسترده ای در دسترس است. این سلول های…

Read more

طراحی یک موتور لوله ای با چگالی نیروی زیاد

چکیده این مقاله در مورد طراحی، ساخت و صحت سنجی آزمایشگاهی یک موتور مغناطیسی ثابت، خطی، لوله ای، با چگالی نیروی زیاد می باشد که از یک مبدل ماتریسی با چگالی نیروی بالا برای استفاده در صنایع هوا فضا گرفته…

Read more

مرور نظام‌مند اجرای کنترل فرایند آماری در صنعت تولید مواد غذایی

چکیده 1. رقابت های جهانی شدید در کسب و کار فعلی منجر به محبوبیت رو به رشد شیوه های بهبود مستمر شده است. با وجود اینکه صنایع غذایی به عنوان بزرگترین صنعت در انگلستان تعیین شده است، عملکرد آن (بر…

Read more

مدل‌سازی پیرولیز (تجزیه گرمایی) قرص‌های چوبی راش تحت تابش متمرکز نور خورشید

چکیده مدل ذره منفرد دوبعدی و ناپایدار CFD (دینامیک سیالات محاسباتی) ارائه و برای شبیه‌سازی فرایند پیرولیز قرص‌های چوبی راش (با قطر 10 میلیمتر و ارتفاع 5 میلیمتر) مورد استفاده قرار گرفته است. ضرایب شبه‌استوکیومتری در مورد کسر جرمی تار…

Read more

مدلی برای تعلیم پایاپای (منتورینگ) محصلین در مؤسسات آموزشی کسب‌وکار

چکیده ماهیت مدیریت آموزش، مبتنی بر آماده‌سازی و توانمندسازی محصلین به منظور تکامل شناختی، نفسانی و رفتاری آنها به افرادی توانا و آماده در جهت مواجهه و مدیریت چالشهای داخلی و خارجی سازمانها و محیطهای کاری است. امر هدایت (مشاوره…

Read more

بررسی عوامل پیش‌بینی بین فردی مربوط به کیفیت ارتباطی مشاوره

چکیده در تحقیقات سازمانی، توسعه‌ی حرفه‌ای به‌طور مداوم موردتوجه قرارگرفته است و مشاوره و آموزش به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت شغلی شناخته‌شده است. هدف این مقاله تمرکز بر پویایی‌های بین فردی است که در تنوع اثربخشی رفتارهای پشتیبانی آموزش…

Read more

یکپارچه سازی راهنمای ISO 21500 در مدیریت پروژه، ساخت و ساز ناب و PMBOK

چکیده این مقاله پیشنهاد ی را برای ترکیب استاندارد هدایتی ISO 21500 در مدیریت پروژه و پروژه و سیستم های مدیریت ساختمان، با تاکید بر ادغام آنها با PMBOK و فلسفه ساخت و ساز ناب ارائه می کند .. مدیریت…

Read more

کلوئیدها و سطوح B: رابط¬های زیستی تولید ذرات نانویی هسته-پوسته با استفاده از روش برداشتی قالب الکترواسپری سه-نازل هم¬محور

چکیده این مقاله استراتژی جدیدی را بر اساس روند برداشتی با قالب الکترواسپری سه-نازل هم محور، برای تولید ذرات نانویی پلی¬لاکتید-b-پلی¬اتیلن گلیکول (PLA-PEG) با استغاده از یک ساختار هسته-پوسته، ارائه میدهد. میکروذراتی با ساختار هسته-پوسته-تاج برای اولین بار به وسیله…

Read more
Back To Top