skip to Main Content

اتریفیکاسیون کاتالیتیک گلیسرول برای تولید سوخت‌های زیستی بر روی کاتالیست های هیبرید جدید سیلیکا کروی

عنوان انگلیسی: Catalytic etherification of glycerol to produce biofuels over novel spherical silica supported Hyflon® catalysts
سال نشر: ۲۰۱۲
نویسنده: Francesco Frusteri,Leone Frusteri,Catia Cannilla,Giuseppe Bonura
تعداد صفحه فارسی: ۲۶ – تعداد صفحه انگلیسی: ۹
دانشگاه: CNR-ITAE, “Nicola Giordano”, Via S. Lucia 5, 98126 Messina, Italy b Dip. di Chimica Industriale ed Ing. Materiali, Viale F. Stagno D’Alcontres 31, S. Agata, 98166 Messina, Italy
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

انجماد گلیسرول با ایزوبوتیلن (‏IB)‏ برای تولید سوخت‌های زیستی در فاز مایع با استفاده از کاتالیزگرهای هایفلون ساپورت شده با سیلیکا کروی (‏SSHC)‏ مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان کاتالیزور مرجع، رزین تبادل یون اسید ۱۵ (A-15) استفاده شد. آزمایش‌ها در حالت ناپیوسته در دمای واکنش از ۳۲۳ تا ۳۴۳ K انجام شدند.
مشخص شد که SSHC سیستم‌های بسیار موثری در اتریفیکاسیون گلیسرول با IB است، که بازده دی و تری اترها را بالاتر از بازده به‌دست‌آمده با استفاده از کاتالیزور A-15 فراهم می‌کند. علاوه بر این، این کاتالیزورها پایدار و به راحتی قابل‌استفاده مجدد بودند. هیچ یک از عملیات فروشویی فاز فعال مشاهده نشد. تشکیل اترهای جایگزین شده پلی اتیلن ، افزودنی‌های مناسب برای سوخت‌های معمولی، با کار در یک نسبت مولی ایزوبوتیلن / گلیسرول >3 و زمان واکنش کم (‏<6 h)‏ مورد توجه قرار گرفت؛ غلظت mono-ether به کم‌تر از ۳ درصد وزنی رسید.

Abstract

CNR-ITAE, “Nicola Giordano”, Via S. Lucia 5, 98126 Messina, Italy
b
Dip. di Chimica Industriale ed Ing. Materiali, Viale F. Stagno D’Alcontres 31, S. Agata, 98166 Messina, Italy
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top