skip to Main Content

بهبود کیفیت داده : تجمع داده های IoT با استفاده از ارتباطات دستگاه به دستگاه

عنوان انگلیسی: Improving Quality of Data: IoT Data Aggregation Using Device to Device Communications
سال نشر: ۲۰۱۸
نویسنده: Sunny Sanyal,Puning Zhang
تعداد صفحه فارسی: ۱۷ – تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱
دانشگاه: Broadband Ubiquitous Network Research Laboratory, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, China
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی

چکیده

با تطبیق گسترده اینترنت اشیا (IoT)، ما شاهد فوران کاربردهای تجزیه و تحلیل داده ها در IoT هستیم. تجزیه و تحلیل داده‌های IoT را می توان به عنوان فرآیندی برای کنترل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری در زمان واقعی، با تحلیل تکه‌های بزرگی از داده‌های سنسور IoT استفاده کرد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل داده‌ها بر روی شانه‌های تجمع داده‌های سنسور استوار است که شامل پیش‌پردازش و مسیریابی داده می‌شود. این مقاله دو مساله باز در تجمع داده‌ها را در نظر دارد، اول، داده‌های سنسور IoT خام بسیار نامشخص است، دوم، الگوریتم های سنتی برای پردازش داده‌های سنسور بسیار نامشخص مناسب نیستند. این مساله به طور رسمی به عنوان مساله درستی داده شناخته می‌شود. این مقاله یک طرح تجمع داده برای داده‌های سنسور IoT خام بسیار نامشخص که با استفاده از ارتباط دستگاه به دستگاه جمع‌آوری شده‌اند را پیشنهاد می‌کند. این روش ابتدا زیر فضا را با استفاده از داده‌های نمونه بازسازی می‌کند و سپس به طور تکراری تقریب رتبه پایین از زیرفضای غالب را در حضور عدم قطعیت‌های زیاد در سرور مه ردیابی می‌کند. بعدا، از زیرفضای غالب مقاوم برای تخمین یک ماتریس دا

Abstract

true
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top