skip to Main Content

بیست سال پس از کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه: ما با سلامت جنسی و باروری در بزرگسالان و حقوق کودکان کجای کار هستیم؟

عنوان انگلیسی: Twenty Years After International Conference on Population and Development: Where Are We With Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights?
سال نشر: ۲۰۱۵
نویسنده: Venkatraman Chandra-Mouli,Joar Svanemyr,Avni Amin,Helga Fogstad,Lale Say,Françoise Girard,Marleen Temmerman
تعداد صفحه فارسی: ۸ – تعداد صفحه انگلیسی: ۶
دانشگاه: Department of Reproductive Health Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland b Independent Consultant, Oslo, Norway c Department of Global Health, Education and Research, Norwegian Agency for Development Cooperation, Oslo, Norway d International Women’s Health Coalition, New York, New York
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره در سال ۱۹۹۴ تعریف جامع، روشن و جامع از بهداشت باروری را مطرح کرد و از کشورها خواست تا نیازهای آموزشی و خدماتی نوجوانان را برآورده سازند تا آن‌ها بتوانند به شیوه‌ای مثبت و مسئولانه با تمایلات جنسی خود مقابله کنند. در متن بازبینی مداوم کنفرانس بین‌المللی درباره برنامه توسعه جمعیت و توسعه و ملاحظات مربوط به برنامه توسعه پس از سال ۲۰۱۵، این مقاله یافته‌های مقاله ارائه‌شده در این جلد را خلاصه کرده و چالش‌های کلیدی و پاسخ‌های انتقادی مورد نیاز برای پرداختن به سلامت جنسی و باروری نوجوانان را شناسایی می‌کند. توصیه‌های کلیدی در ارتباط با تامین خدمات جنسی و بهداشت جنسی و باروری (‏SRH)‏هستند. ایجاد آگاهی، پذیرش و حمایت از آموزش و پرورش SRH دوستانه جوانان؛ پرداختن به نابرابری جنسیتی از نظر باورها، نگرش‌ها و هنجارها؛ هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۱۰ تا ۱۴ساله بود. با این حال، بسیاری از شکاف‌های دانشی به نیاز مبرم به تحقیقات بیشتر در مورد چگونگی طراحی بهترین بسته‌های مداخله موثر در نوجوانان و اینکه چگونه بهتر می‌

Abstract

J Adolesc Health. 2015 Jan;56(1 Suppl):S1-6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2014.09.015.Twenty years after International Conference on Population and Development: where are we with adolescent sexual and reproductive health and rights?Chandra-Mouli V1, Svanemyr J2, Amin A3, Fogstad H4, Say L3, Girard F5, Temmerman M3.Author information1Department of Reproductive Health Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland. Electronic address: chandramouliv@who.int.2Independent Consultant, Oslo, Norway.3Department of Reproductive Health Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland.4Department of Global Health, Education and Research, Norwegian Agency for Development Cooperation, Oslo, Norway.5International Women’s Health Coalition, New York, New York.AbstractThe International Conference on Population and Development in Cairo in 1994 laid out a bold, clear, and comprehensive definition of reproductive health and called for nations to meet the educational and service needs of ado
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top