skip to Main Content

تفاوت‌های مرتبط با جنسیت در سیگنال‌های فوتوپلیسموگرافی اندازه‌گیری شده از انگشت دست و انگشت پا

عنوان انگلیسی: Sex-Related Differences in Photoplethysmography Signals Measured From Finger and Toe
سال نشر: ۲۰۱۹
نویسنده: Seyedmohsen Dehghanojamahalleh,Mehmet Kaya
تعداد صفحه فارسی: ۱۷ – تعداد صفحه انگلیسی: ۸
دانشگاه: Florida Institute of Technology, Melbourne, FL, US
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

جنسیت نقش مهمی در عملکرد طبیعی سیستم قلبی – عروقی از جمله استراحت ضربان قلب و فشار خون شریانی دارد. علاوه بر این، گزارش شده‌است که مردان و زنان در سطوح مختلف خطر بیماری‌های قلبی و عروقی قرار دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های زمانی و مورفولوژیک انگشت شست و پا (PPG) و شاخص‌های آنتروپومتریک و بیولوژیک با توجه به جنسیت بود. یک دستگاه ترکیبی PPG و الکتروکاردیوگرافی (ECG)برای اندازه‌گیری سیگنال‌های مورد نظر توسعه داده شد. ویژگی‌های ECG / PPG علاوه بر اطلاعات افراد در مورد انگشت دست و انگشت شست مقایسه شدند. هشتاد و هشت نفر در این تحقیق شرکت کردند. از رگرسیون خطی و آزمو t برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. نتایج ما نشان داد که زمان ورود پالس (PAT)، زمان انتقال نبض (PTT)، زمان انتقال پالس سیستولیک( ‏sptt)و نسبت نواحی تحت شکل موج PPG از آغاز تا نقطه عطف و نقطه عطف به انتهای شکل موج (S2 / S1)به جنسیت وابسته هستند. بالاترین وابستگی برای انگشت PTT نشان داده شد در حالی که PTT انگشت شست پا هیچ وابستگی قابل توجهی را به جنسیت نشان نداد. این اولین مطالعه‌ای است که تاثیر جنسیت را بر

Abstract

true
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top