skip to Main Content

روش استخراج ویژگی مولفه‌ی متقارن برای تشخیص خطا در ماشین های القایی

عنوان انگلیسی: A Symmetrical Component Feature Extraction Method for Fault Detection in Induction Machines
سال نشر: ۲۰۱۹
نویسنده: Xavier F. St-Onge,James Cameron,Saleh Saleh,Erik J. Scheme
تعداد صفحه فارسی: ۲۴ – تعداد صفحه انگلیسی: ۹
دانشگاه: Department of Electrical and Computer Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, NB, Canada
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

موتورهای القایی (IMها)از جمله تکنولوژی‌های الکترو مکانیکی کامل هستند که هنوز در حال استفاده هستند. در طول قرن گذشته، ساختار، کنترل و عملیات آن‌ها چندین مرحله از توسعه را طی کرده‌اند. در میان مراحل توسعه، نظارت خودکار و نظارت مستمر IMها از ظهور روش‌های هوش مصنوعی مدرن ،بهره برده‌است. طرح‌های اتوماسیون IM قابلیت ارائه تشخیص خطای ماشین و تشخیص (FDD)را نشان داده‌اند . روش‌های FDD مبتنی بر هوش مصنوعی در IMها، حوزه فرکانس، زمان-فرکانس و تحلیل دامنه زمان ، را به عنوان اساس طرح‌های استخراج ویژگی استفاده کرده‌اند. یک طرح استخراج ،این ویژگی امید بخش است که از اجزای متقارن (SCها)در سیستم‌های FDD در حوزه زمان استفاده می‌کند. با این حال، رویکردهای مبتنی بر محتوای فعلی، به تعمیم پذیری آن‌ها به انواع مختلف خطا محدود هستند، ممکن است نیاز به مدل‌های دقیق ماشین داشته باشند و از محدودیت‌های محاسباتی رنج ببرند. در این پروژه‌ی پیشنهادی، یک روش استخراج ویژگی بهبود یافته که از SCها برای یک طرح تشخیص الگو مبتنی بر مدل FDD برای سه فاز (۳)IMها استفاده می‌کند، ارائه خواهد شد. این روش استخراج ویژگی جدید به صورت ت

Abstract

true
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top