skip to Main Content

سرمایه‌گذاری تولید استراتژیک با استفاده از رویکرد مکمل

عنوان انگلیسی: Strategic Generation Investment Using a Complementarity Approach
سال نشر: ۲۰۱۱
نویسنده: S. Jalal Kazempour,Antonio J. Conejo,Carlos Ruiz
تعداد صفحه فارسی: ۲۰ – تعداد صفحه انگلیسی: ۹
دانشگاه: University of Castilla La Mancha, Ciudad Real, Spain
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

– این مقاله روشی را برای کمک به تولید کننده استراتژیک در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد سرمایه‌گذاری تولید فراهم می‌کند. سال هدف واحد با تغییرات تقاضا که از طریق بلوک‌ها مدل شده‌است، در نظر گرفته می‌شود. رفتار استراتژیک تولید کننده از طریق یک مدل دو سطحی نشان داده می‌شود: سطح بالاتر هم تصمیمات سرمایه‌گذاری و هم اقدامات تولید استراتژیک و سطح پایین‌تر مربوط به پاک‌سازی بازار است. قیمت‌ها به عنوان متغیرهای دوگانه معادلات تعادل قدرت به دست می‌آیند. عدم قطعیت‌های رقیب (‏در عرضه و سرمایه‌گذاری)‏از طریق حالت‌محتملها مشخص می‌شوند. مدل حاصل یک مساله عدد صحیح مختلط با مقیاس بزرگ است که با استفاده از تکنیک‌های شاخه و برش موجود قابل‌حل است. نتایج مربوط به یک مثال توضیحی و یک مطالعه موردی گزارش و بحث شده‌اند.

Abstract

true
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top