skip to Main Content

شکستگی مفصل ران و تصادف

عنوان انگلیسی: Hip fracture and accident disposition
سال نشر: ۱۹۸۵
نویسنده: Olof Johnell,Bo E. Nilsson
تعداد صفحه فارسی: ۴ – تعداد صفحه انگلیسی: ۴
دانشگاه: sweden
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

وضعیت حادثه همانطور که توسط اپیزودهای ضربه قبلی منعکس شد در ۲۴۲ بیمار دچار شکستگی مفصل ران بررسی شد. موارد تروما در بیماران دچار شکستگی مفصل‌ران تقریبا دو برابر گروه شاهد بود. همچنین، شکستگی‌های قبل در وضعیت معمولی بودند. پیشنهاد شده است (لاوتون و همکاران ۱۹۸۳) که شکستگی لگن یا مفصل ران اغلب به جای تأثیر حوادث ناشی از افتادن می تواند علت باشد. کوک و همکاران (‏۱۹۸۲)‏، مصاحبه با بیماران دچار شکستگی ران و گروه شاهد نشان داد که بیماران دچار شکستگی می‌توانستند به خاطر بیاورند که در گذشته آن‌ها سقوط اتفاقی دیگری رخ داده‌است. در شهر مالمو، جمعیت را می‌توان در رابطه با مراقبت‌های بهداشتی در بند در نظر گرفت؛ نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد انجام معاینات رونتگن در ارتباط با حوادث در افراد مقیم جامعه امکان پذیر باشد. این روش ردیابی حوادث آسیب از طریق مستندسازی یک معیار متفاوت و شاید قابل‌اعتمادتر از حافظه بیماران مسن است.

Abstract

The accident disposition as reflected by previous trauma episodes was studied in 242 consecutive hip fracture patients. Trauma episodes had been almost twice as common in hip fracture patients as in a control group. Also, previous fractures were more common.
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top