skip to Main Content

مخلوط کردن – طراحی و خواص بتون خودمتراکم ساخته‌شده با یک توف آهکی

عنوان انگلیسی: Mix-design and properties of self-compacting concrete made with calcareous tuff
سال نشر: ۲۰۲۰
نویسنده: Yacine Hadj aissa,Idriss Goual,Benchaa Benabed
تعداد صفحه فارسی: ۱ – تعداد صفحه انگلیسی: ۹
دانشگاه: Civil Engineering Laboratory, University of Laghouat, 03000, Algeria
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

این مقاله به بررسی امکان استفاده از یک توف آهکی (‏CT)‏در تولید بتون خودمتراکم (‏SCC)‏می‌پردازد. در مخلوط بتن، CT به عنوان ماسه و نرمه‌های آن به عنوان جایگزینی جزیی سیمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخلوط با سه نسبت ماسه / ملات سیمان (‏S / M)‏۰.۴۰، ۰.۴۵ و ۰.۵۰ با مقدار اَبر نرم کننده متغیر (‏SP)‏ (super plasticiser)آماده می‌شوند. سیمان با توف آهکی(CTF) با درصدهای ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای نسبت‌های S / M از ۰.۴۰ و ۰.۴۵ با مقدار مختلف SP تا مقدار اشباع ابرنرم کننده جایگزین شد. برای ارزیابی ویژگی‌های تازگی SCC، از تست مقاومت قابلیت عبور، filling و تفکیک پذیری استفاده شده‌است. قدرت تراکم SCC نیز ۳، ۷، ۲۸ و ۵۶ روز تعیین شد. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از CT جریان پذیری و پایداری SCM و SCC را بهبود می‌بخشد. مخلوط‌های SCC ساخته شده با CT ویژگی‌ها و دستورالعمل‌های تولید SCC را برآورده می‌کنند. حداکثر قدرت به‌دست‌آمده در ۲۸ روز با مخلوط SCC حاوی ۱۰ % CTF بود که نشان‌دهنده چسبندگی خوب بین CT و ماتریس سیمان بود. در نهایت، CT یک eco محلی خوب، به وفور در دسترس برای طراحی SCC را تشکیل

Abstract

This paper focuses on the possibility of using calcareous tuff (CT) in self-compacting concrete (SCC) production. In concrete mixtures, CT is used as sand and its fines as partial cement replacement. Mixtures are prepared with three different sand/mortar ratios (S/M) of 0.40, 0.45 and 0.50 with a varying superplasticiser content (SP). Cement was substituted by fines of calcareous tuff (CTF) with percentages of 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30% for S/M ratios of 0.40 and 0.45 with a varying SP dosage up to the superplasticiser saturation dosage (SSD). The filling, passing ability and segregation resistance tests are used to assess the fresh properties of SCC. The compressive strength of SCC was also determined at 3, 7, 28 and 56 days. The results show that the use of CT improves the flowability and stability of both SCM and SCC. SCC mixtures made with CT satisfy the specifications and guidelines for SCC production. The maximum strength obtained at 28 days was with mixtures SCC incorporating
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top