skip to Main Content

مقدمه: تجدید نظر در میان انواع گوناگونی: مدرنیزاسیون و طرفدار فوتبال

عنوان انگلیسی: Introduction: Commonality Amongst Diversity: Modernization and Soccer Fans
سال نشر: ۲۰۰۷
نویسنده: Sean Brown
تعداد صفحه فارسی: ۵ – تعداد صفحه انگلیسی: ۷
دانشگاه: –
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی

چکیده

شاید این فراتر از کلیشه است که دیگر درباره مدرنیزاسیون صحبت کنیم. همانند هر مفهومی که به دسترسی قابل‌توجهی در سراسر جهان آکادمیک دست می‌یابد، مدرنیته به صورت برش، قطعه، بازسازی‌، تکذیب شده و در نهایت، خالی از هر معنایی خالی شده است. هر گونه اشاره‌ای به مدرنیزاسیون باید با یک شفاف‌سازی، یک صلاحیت یا شاید یک عذر خواهی همراه باشد. این یک واژه و مفهوم خالی از هر معنای ذاتی است، بنابراین وقتی کسی از آن استفاده می‌کند، به نظر می‌رسد که یکی از آن‌ها بیرون آمده باشد، گویی هیچ چیز دقیقی برای گفتن ندارد، بلکه نیاز به برچسب زدن به یک پدیده را دارد.
با این درک که در ذهن وجود دارد، این مجموعه برای مصرف ارائه شده‌است، موضوع مدرنیزاسیون است و به چند دلیل انجام می‌شود. مقالات داخل این کتاب طیف گسترده‌ای از کار را نه تنها از نظر دسترسی جغرافیایی، بلکه از نظر تلاش میان رشته‌ای نشان می‌دهند. آن‌ها به نوبه خود تاریخی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و گاهی سیاسی هستند. پس چه راهی بهتر از آن است که این مجموعه گسترده و متنوع را نسبت به یک ایده تقریبا کامل خالی، مانند مدرنیزاسیون ثبت کنیم؟
همان طور که در بالا ذک

Abstract

Click to increase image sizeClick to decrease image size
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top