skip to Main Content

میکرواستریپ ( ریز نوار) وصله آنتن با کارایی بالا براساس حالت‌های TModd – ۰

عنوان انگلیسی: High-Directivity Microstrip Patch Antennas Based on TModd-0 Modes
سال نشر: ۲۰۲۰
نویسنده: Jaume Anguera,Aurora Andujar,Jeevani Jayasinghe
تعداد صفحه فارسی: ۶ – تعداد صفحه انگلیسی: ۵
دانشگاه: Fractus Antennas, Barcelona, Spain Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی

چکیده

آنتن‌های میکرو استریپ دستوری بالا برای ارتباطات خط دید با توجه به پروفایل نازک آن، جذاب می‌باشند. به منظور دستیابی به یک الگوی تابش دستوری بالا، هندسه یک وصله که در حالت TModd _ ۰ عمل می‌کند، اصلاح می‌شود تا اثر جریان‌های خارج از فاز به حداقل برسد. دو آنتن پچ مایکرواستریپ با هدایت بالا که در حالت‌های TM30 و TM50 اصلاح‌شده کار می‌کنند، ارایه شده‌اند. آن‌ها الگوهای تابش جانبی را به ترتیب با جهت گیری های ۱۵ dBi و ۱۸ dBi نشان می‌دهند. مزیت تکنیک پیشنهادی در مقایسه با آرایه آنتن این است که نیازی به شبکه تغذیه نیست و بنابراین طراحی ساده‌تر است و از تلفات ناشی از شبکه تغذیه جلوگیری می‌کند. یک نمونه اولیه برای اعتبار سنجی تکنیک پیشنهادی با بدست آوردن جهت گیری اندازه‌گیری شده ۱۴.۶ dBi ساخته شده‌است. آنتن پچ مایکرواستریپ دارای اندازه کلی X ‏است و پهنای باند اندازه‌گیری شده آن چهار برابر یک آرایه معادل از وصله‌های میکرو استریپی است که در حالت اصلی خود عمل می‌کنند

Abstract

true
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top