skip to Main Content

نظارت بر توربین گاز با استفاده از روش‌های کنترل فازی: مقایسه بین نوع ۱ و ۲ فازی

عنوان انگلیسی: Gas Turbine Monitoring using Fuzzy Control approaches: Comparison between Fuzzy Type 1 and 2
سال نشر: ۲۰۱۸
نویسنده: Hakim Bagua,Moulod Guemana,Ahmed Hafaifa,Ahmed Chaibet
تعداد صفحه فارسی: ۴ – تعداد صفحه انگلیسی: ۶
دانشگاه: Applied Automation and Industrial Diagnostics Laboratory (LAADI), University of Djelfa, Djelfa, Algeria-ESTACA, Paris, France
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی

چکیده

در این مقاله یک مطالعه تطبیقی نظری و عملی، بین انواع ۱ و ۲ سیستم‌های فازی برای نظارت بر فرآیند توربین گاز پیشنهاد شده‌است. در مرحله اول، مجموعه‌های فازی نوع ۱ و نوع ۲ به دنبال توصیف دو سیستم فازی، برای درک تفاوت‌های بین سیستم‌های استنتاج موجود، ارائه شده‌است، سپس یک مطالعه نظری تطبیقی ارائه شده‌است، و در نهایت سهم این کار در بخش عملی با استفاده از دو رویکرد کنترل فازی نوع ۱ و نوع ۲ در یک شیر سوخت موقعیت توربین گاز، نتایج به‌دست‌آمده مزیت استفاده از عامل زمان در کاربردهای کنترل فازی نوع ۲ را نشان می‌دهد که بسیار مهم است.

Abstract

true
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top