skip to Main Content

پردازش تصویر حشره ذخیره شده بر اساس مدل پنهان مارکوف

عنوان انگلیسی: Stored-Grain Insect Image Processing Based on a Hidden Markov Model
سال نشر: ۲۰۱۰
نویسنده: Yaling Lu,Shihong Qin
تعداد صفحه فارسی: ۸ – تعداد صفحه انگلیسی: ۴
دانشگاه: Department of Electronic Information Engineering, Wuhan Polytechnic University, Wuhan, Hubei, China
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی

چکیده

به منظور تشخیص حشرات انباری – غلات در تجزیه و تحلیل بافت حشرات، یک مدل مخفی مارکوف (HMM) برای پردازش تصاویر حشره انباری غلات ایجاد شد. ابتدا نظریه اصلی مدل مارکوف پنهان معرفی شد و سپس تصویر حشره انباری – HMM ساخته شد. یک روش بهبود یافته K – میانگین برای راه‌اندازی HMM برای بهبود کارایی الگوریتم و پایداری استفاده شد. تصاویر حشرات ذخیره شده مختلف برای آموزش مدل‌ها با استفاده از الگوریتم باوم – ولچ مورد استفاده قرار گرفتند. از HMM آموزش‌دیده برای تشخیص تصاویر تست استفاده کنید. میزان دقت تشخیص برای یک حشره با الگوی نرمال حدود ۹۸ % است، برای موقعیت جانبی یک حشره حدود ۸۷ % است. حشرات موجود در تصاویر خروجی با روش برچسب گذاری اجزای به‌هم‌پیوسته شمارش شدند، که همپوشانی حشرات انباری را به طور موثری حل کرد و دقت شمارش بهبود یافت.

Abstract

true
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top