skip to Main Content

پردازش موازی با برزدن کامل

عنوان انگلیسی: Parallel Processing with the Perfect Shuffle
سال نشر: ۱۹۷۱
نویسنده: H.S. Stone
تعداد صفحه فارسی: ۷ – تعداد صفحه انگلیسی: ۹
دانشگاه: University of Michigan
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

با در نظر گرفتن بردار عناصر N ، بر زدن کامل این بردار، جایگشت عناصر است که با برزدن سریع و کامل یک دسته ورق یک‌سان است. عناصر نیمه ی اول این بردار با عناصر نیمه ی دوم در بر کامل بردار، درهم بافته می‌شوند.ما با یک سری از مثال‌ها نشان می‌دهیم که بر زدن کامل یک الگوی اتصال مهم برای یک پردازشگر موازی است.مثال‌ها شامل تبدیل سریع فوریه (FFT)، ارزیابی چند جمله‌ای، مرتب‌سازی و جابجایی ماتریسی هستند.برای FFT و مرتب‌سازی، نرخ رشد مراحل محاسباتی برای الگوریتم‌هایی که از برزدن کامل استفاده می‌کنند امروزه کم‌تر شناخته شده‌است، و تا حدی بهتر از بهترین نرخ است که برای نسخه‌های این الگوریتم ها که از طرح اتصال استفاده‌شده در ILLIAC IV استفاده می‌کنند

Abstract

Given a vector of N elements, the perfect shuffle of this vector is a permutation of the elements that are identical to a perfect shuffle of a deck of cards. Elements of the first half of the vector are interlaced with elements of the second half in the perfect shuffle of the vector.
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top