skip to Main Content

تاثیر نفوذ بازاریابی-فروش بر نوآوری

چکیده نقش فروش در طول دو دهه اخیر، تغییر قابل توجهی داشته است، و در زمینه هایی که قبلا متعلق به بازاریابی بود، فروش استراتژیک شده و نفوذ می کند. بسیاری از مطالعات به بررسی نقش بازاریابی در موفقیت توسعه…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر تناسب ارزش بر رابطه ی کانال بازاریابی

چکیده ارزش های سازمانی، رفتار قابل قبولی را آموزش و پویایی انگیزشی را ارائه می دهند. ادبیات کانال بازاریابی هنوز تاثیر ارزش ها را که در مبادلات بین شرکتی وجود دارد را بررسی می کند. ما نشان می دهیم که…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

پیش بینی وفاداری به برند گوشی هوشمند: منظرهای ارزش مصرف‌کننده و شناسایی برند-مصرف‌کننده

چکیده با رشد و رقابت صنعت گوشی هوشمند، توسعه دادن یک درک بهتر از آنچه وفاداری مصرف کنندگان به برندهای گوشی هوشمند را تحریک میکند تبدیل به یک موضوع مهم برای دانشگاهیان و متخصصین شده است. این مطالعه چهار عامل…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

پایداری به عنوان یک ابزار بازاریابی: می‌باشد یا به نظر می‌رسد؟

چکیده در عین حال که ثبات و پایداری، یک موضوع اخلاقی است، در حال تبدیل شدن به یک موضوع مرتبط با بازاریابی نیز هست و بویژه می‌تواند در روابط سهامداران نیز عاملی تعیین‌کننده باشد. شرکت‌ها می‌توانند از راه‌های مختلفی به…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top