skip to Main Content

استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRM اجتماعی در شرکت

چکیده مشکلات مربوط به استفاده استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRM اجتماعی در شرکت بسیار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است و CRM اجتماعی در عمل به صورت ضعیف در حوزه ی مدیریت بازاریابی استفاده شده است.…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

بازاریابی نام تجاری مصرف کننده از طریق کانالهای تمام وقت در یک اقتصاد نوظهور

چکیده مشخصه منحصر به فرد در اقتصادهای نوظهور شامل طیف گسترده ای ازکانالهای غالب است. ما ارزیابی تاثیر یک بازاریابی نام تجاری را در شرکای کانال و مصرف کننده را در هر دو کانال در یک اقتصاد در حال ظهور…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه‌حل‌های مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده در این مقاله، مباحث مربوط به استفاده اثربخش از راه‌حل‌های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری را مطرح می‌کنیم. این مدل مفهومی بر اساس مدل پذیرش فناوری (TAM) توسعه یافت. در این تحقیق می‌بینیم که محققان غالبا سودمندی راه‌حل‌های مدیریت…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

قیمت گذاری برای مدیریت روابط کانال صادرات

چکیده در یک رویکرد جدید با استفاده از تئوری نمایندگی ها، ما مفهوم قیمت گذاری محصولات صادراتی ار کمی تغییر داده و دنبال کنار امدن با سطح توزیع،رقابت داخلی با دیگر محصول های توزیع بوده ایم. ما استدلال می کنیم…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت خرید و عرضه از دیدگاه بازاریابی صنعتی

چکیده این مقاله تحقیقات مربوط به مدیریت خرید و عرضه (PSM) از دیدگاه بازاریابی صنعتی با استفاده از مدیریت بازاریابی صنعتی (IMM) به عنوان نماینده را منعکس می کند. یک بررسی سیستماتیک از مدیریت بازاریابی صنعتی انجام شد و این…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی

چکیده این مطالعه، تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (SMMAها) روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی را مورد بررسی قرار داده است. یک نظرسنجی از بین 302 مسافر انجام شده که از رسانه‌های اجتماعی مدیریت شده توسط…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی

چکیده مطالعۀ حاضر به بررسی مشارکت و همکاری بازاریابی بین شرکت هایی که در یک محل در خوشه تجارت کشاورزی قرار دارند با استفاده از دیدگاه مجاورت ایجاد شده در جغرافیای اقتصادی می پردازد. ما پس از بررسی ادبیات مربوطه…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

اولویت مصرف کننده برای انتخاب برندهای ملی در مقابل برندهای خصوصی: تاثیر تعامل برند و تهدید خودپنداره

چکیده تحقیق قبلی درباره ارتباطات خودبرندی ، دسته بندهای برند را در نظر نگرفته بود (به عنوان مثال، برندهای ملی و برندهای خصوصی). کار فعلی اولویت مصرف کنندگان برای انتخاب برندهای ملی و خصوصی و تمایل آنها برای درنظرگرفتن برندها…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی

چکیده این مقاله، مفهوم ارزش در رفتار (ارزش درک مصرف کننده در راستای عملکرد رفتاری)، را با در نظر گرفتن نحوه تاثیر آن روی خروجی رفتار مصرف کننده به صورت تجربی مورد بررسی قرار داده و مفاهیم مربوط به بازاریابی…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)

چکیده با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق مشترک ارزش ، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق مشترک ارزش برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

رابطه بین اعتبار حسابرس، درآمد و مدیریت سرمایه در بخش بانکی: یک تحقیق بین المللی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
رایگان – خرید

بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
رایگان – خرید

منابع فناوری اطلاعات، توانایی مدیریت دانش و مزیت رقابتی: نقش مستمر تعهد منابع

چكيده نقش فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت دانش همیشه یک موضوع بحث برانگیز در منابع و عمل است. با وجود اسناد موجود در مورد ارتباط بین منابع فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، اطلاعات محدود در مورد انواع مختلف منابع فناوری…

Read more
رایگان – خرید

کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی اداری و انتخاب سرمایه گذاری

چكيده در اين مقاله رابطه بين كيفيت اطلاعات حسابداري و انتخاب سرمايه گذاري از منظر كاركرد اداره اطلاعات حسابداري بررسي شده است. این اندازه گیری سرمایه انتخابی به عنوان همبستگی رشد درآمد عملیاتی بین شرکت و صنعت، این مقاله به…

Read more
رایگان – خرید

نگرش مصرف کننده ها نسبت به بازاریابی پنهان

چکیده مطالعات درباره ی نگرش مصرف کننده ها نسبت به بازاریابی پنهانی مختوم می باشد و این نکته را مورد بررسی قرار نداده اند که آیا این رفتارها و نگرش ها ارتباطی با نوع صنعت دارند یا خیر. در عوض…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

علائم تجاری و ارزش گذاری سرمایه ی مخاطره آمیز

چکیده این مطالعه ، نقش علائم تجاری در ارزش گذاری فعالیت های راه اندازی سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار می دهد . نتایج ما نشان می دهد که تعداد و پهنای اپلیکیشن های علائم تجاری ، رابطه هایU شکل…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

سیستم های بسته بندی فعال و هوشمند برای یک جامعه مدرن

چکیده سیستم های بسته بندی فعال و هوشمند به طور مداوم  برای پاسخ گویی به چالش های رو به رشد جامعه مدرن، در حال تحول هستند. این مقاله موارد زیر را بررسی می کند: (1) طبقه بندی های مختلف مفاهیم…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

سرمایه فکری و ارزش شرکت

چکیده بسیاری از روش های سنتّی ارزشیابی شرکت عملکرد تاریخی را نشان می دهند در حالیکه لازم است ارزشی که رشد ممکن و خارج از ترازنامه است نیز در نظر گرفته شود. تفاوت های بزرگی بین ارزش بازاری و ارزش…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top