skip to Main Content

رابطه بین اعتبار حسابرس، درآمد و مدیریت سرمایه در بخش بانکی: یک تحقیق بین المللی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
رایگان – خرید

کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی اداری و انتخاب سرمایه گذاری

چكيده در اين مقاله رابطه بين كيفيت اطلاعات حسابداري و انتخاب سرمايه گذاري از منظر كاركرد اداره اطلاعات حسابداري بررسي شده است. این اندازه گیری سرمایه انتخابی به عنوان همبستگی رشد درآمد عملیاتی بین شرکت و صنعت، این مقاله به…

Read more
رایگان – خرید

مدیریت شرکت و پویایی ساختار سرمایه: سند جدید

چكيده اگرچه هيچ شواهدی تجربي در مورد تاثير كيفيت مديريت شركتي بر تنظيم سرعت در پيش روي به سمت ساختار بهينه سازماني وجود ندارد انتخاب ساختار بهينه سرمايه در مديريت شركتي به خوبي بررسي شده است. اين تحقيق، هم زمان،…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

چکیده در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر اثرات خارجی رتبه بندی بر روی بازار سهام

چکیده این مقاله تاثیر تغییر رتبه بندی مستقل را در یک کشور خاص را بر روی بازار سهام کشورهایی مورد مطالعه قرار می دهد که ارتباط نزدیکی با جفت‌ های فردی دارند. ما به همان اندازه ، تاثیر تغییرات رتبه…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

اهمیت هویت برند (نام تجاری) شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد در بخش بانکداری انگلستان

چکیده مدیریت هویت برند شرکت، یک مسئله کلیدی در هر سازمانی است. بر این اساس، مطالعه در مورد این موضوع، زمینهای از تحقیق است که دارای منافع زیادی است. در این تحقیق به دنبال افزایش درک این موضوع استراتژیک و…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top