skip to Main Content

عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن در سال های ابتدایی را تحت تاثیر قرار می دهد

چکیده هدف از این تحقیق شناسایی آن بود که چگونه مولفه های عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات و کارایی تیوری ذهن را در سال های اولیه ،تحت تاثیر قرارمی دهد.یک نمونه 93نفری از کودکان 7 تا 10 سال ،کار اندازگیری حافظه فعال،خودبازداری،انعطاف…

Read more

تاثیر شرمساری بر ترجیحات خودنمایی برند: نقش عزت نفس و وابستگی شخص-برند

چکیده در زمینه چگونگی تاثیر شرمساری بر ترجیحات مصرف کننده در مورد خودنمایی برند، سه مطالعه انجام شده است. ما پیش بینی کردیم، هنگامی که مصرف کنندگان (با سطوح مختلفی از عزت نفس) شرمزده می شوند، استراتژی های مقابله ای…

Read more

آگاهی ازعملکرد برای اعمال تداخل- کامپیوتر- مغز

چکیده وقتی تصمیم مفهومی دشواری ارائه می شود، شاهدان انسانی قادر هستند قضاوتهای فراشناختی از تشخیص عینی داشته باشند. چنین قضاوتهایی می تواند به طور مستقل مقدم بر هر واکنشی نسبت به محرکهای حسی ایجاد شود، احتمالا از طریق هشدارهای…

Read more

ادراک اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی مبتنی بر برش نازکی از رفتار

چکیده غریبه ها ، بعد از مشاهده ی گزیده ای  ۳۰ ثانیه ای از مصاحبه با افراد****** ، قضاوت قابل اعتمادی در رابطه با صفات شخصیتی کردند . رتبه بندی برای ۲۲۹ سرباز نظامی شرکت کننده  در یک مطالعه ی…

Read more

شناسایی رهبر یک ایده

چکیده تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی این اجازه را به ما می دهد تا بینشی ارزشمند نسبت به ساختار های پویا  و جریان اطلاعات در یک  گروه خاص از افراد پیدا کنیم . این ادعا بدان جهت صادق است…

Read more

رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتاری ضداجتماعی در دوران کودکی؛یک تحلیل -اساسا آموزنده وپرمحتوا

چکیده هدف:این تحقیق بررسی می کند که آیا رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتار ضد اجتماعی کودک نسبت به تاثیرات ژنتیکی و محیط مشترک جدی است. روش:داده های برگرفته از تحقیق طولی اوایل کودکی؛بکارگیری همگروهی تولد که شامل یک…

Read more

بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا

چکیده زمینه تحقیق همراهی اضطراب با اختلال افسردگی شدید، مسئله ای رایج است و درمان آن نسبت به اختلال افسردگی شدید مشکل تر است. این تحقیق اثربخشی، بی خطر بودن و پذیرش ورتکسیتین در بیماران مبتلا به  MDD با سطح…

Read more

تولید محتوای تبلیغاتی برای قرار گرفتن در معرض مشتری: بازاریابی موبایل از طریق خدمات پیام کوتاه

چکیده موفقیت تبلیغات خدمات پیام کوتاه مبتنی بر تلفن همراه (SMS) به عنوان ابزاری برای بازاریابی تبلیغاتی، وابسته بر چینش کلمات، بیان، زبان، ارائه – به عبارت دیگر، محتوای کلی پیام- می باشد. در صورتی که مصرف کننده در معرض…

Read more

گرایش توریست، نسبت به پذیرش تکنولوژی هتل سلف سرویس: اعتماد و هنجار ذهنی بعنوان پیشینه های کلیدی

چکیده صنعت هتلداری، با یک روند پذیرش فن آوری در حال توسعه، در حال گسترش است و احتمالات بدیع فن آوری های جدید در حال بررسی است. در طی چند سال، چند دیدگاه تحقیقاتی، مدل های پذیرش مختلفی را برای…

Read more

بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف

چکیده مدل های طرح بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم برای سیستم هایی خاص طراحی شده است. این سیستم در معرض تغییر، شرایط مصرف و تنش های گوناگون هستند. این سیستم ها از شرایط گوناگونی استفاده می کنند. در این سیستم…

Read more

اهمیت ادبیات بر دانش آموزان ابتدایی ، در پیشرفت و رشد فردی

چکیده اكثر سيستم هاي اموزشي حاضر داراي ويژگي هاي مشترك هستند.كه تاكيد بسيار زيادي بر روي يادگيري شناختي كه در ان ميتوان نتايج را به صورت عيني اندازه گيري كرد دارند.در اين سيستم تمركز بر روي دانش و مهارت و…

Read more

نابرابری های سرمایه اجتماعی و آثار طولی آن بر ورود به بازار کار

چکیده این مطالعه به بررسی نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و نژادی در موضوع سرمایه اجتماعی و تاثیر این نابرابری ها بر فرآیند ورود به بازار کار میپردازد. ما از داده های طولی درباره ی انتقال از مدرسه به محیط کار…

Read more

انتخاب برند فروشگاهی(برند خرده فروشی) در میان فروشگاه های مختلف: بررسی داده های تلفیقی در دوره بحران

چکیده هدف این مقاله اثر متغیرهای بازاریابی و ویژگی های شخصی مصرف کننده در انتخاب برند فروشگاهی و برندهای ملی در زمان بحران فرانسه را بررسی می کند.  همچنین به دنبال درک این می باشد که چگونه فرمت های فروشگاه…

Read more

اقدامات بازاریابی که بر روی براوردهای دیگران و شکل دادن هویت ها تاثیر می گذارند.

چکیده هویت های اجتماعی مصرف کنندگان، ناشی از مقایسه بین خود و دیگران است. این هویت ها به تعیین تصمیمات مصرف کنندگان کمک می کنند. متاسفانه ادراک ویژگی های رقابتی، همراه با پیش داوری های مکرر هستند که می توانند…

Read more
Back To Top