skip to Main Content

عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات وتیوری ذهن در سال های ابتدایی را تحت تاثیر قرار می دهد

چکیده هدف از این تحقیق شناسایی آن بود که چگونه مولفه های عملکرد اجرایی،خواندن ،ریاضیات و کارایی تیوری ذهن را در سال های اولیه ،تحت تاثیر قرارمی دهد.یک نمونه 93نفری از کودکان 7 تا 10 سال ،کار اندازگیری حافظه فعال،خودبازداری،انعطاف…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر شرمساری بر ترجیحات خودنمایی برند: نقش عزت نفس و وابستگی شخص-برند

چکیده در زمینه چگونگی تاثیر شرمساری بر ترجیحات مصرف کننده در مورد خودنمایی برند، سه مطالعه انجام شده است. ما پیش بینی کردیم، هنگامی که مصرف کنندگان (با سطوح مختلفی از عزت نفس) شرمزده می شوند، استراتژی های مقابله ای…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

آگاهی ازعملکرد برای اعمال تداخل- کامپیوتر- مغز

چکیده وقتی تصمیم مفهومی دشواری ارائه می شود، شاهدان انسانی قادر هستند قضاوتهای فراشناختی از تشخیص عینی داشته باشند. چنین قضاوتهایی می تواند به طور مستقل مقدم بر هر واکنشی نسبت به محرکهای حسی ایجاد شود، احتمالا از طریق هشدارهای…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

ادراک اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی مبتنی بر برش نازکی از رفتار

چکیده غریبه ها ، بعد از مشاهده ی گزیده ای  ۳۰ ثانیه ای از مصاحبه با افراد****** ، قضاوت قابل اعتمادی در رابطه با صفات شخصیتی کردند . رتبه بندی برای ۲۲۹ سرباز نظامی شرکت کننده  در یک مطالعه ی…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتاری ضداجتماعی در دوران کودکی؛یک تحلیل -اساسا آموزنده وپرمحتوا

چکیده هدف:این تحقیق بررسی می کند که آیا رابطه بین کیفیت نامطلوب تغذیه و رفتار ضد اجتماعی کودک نسبت به تاثیرات ژنتیکی و محیط مشترک جدی است. روش:داده های برگرفته از تحقیق طولی اوایل کودکی؛بکارگیری همگروهی تولد که شامل یک…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا

چکیده زمینه تحقیق همراهی اضطراب با اختلال افسردگی شدید، مسئله ای رایج است و درمان آن نسبت به اختلال افسردگی شدید مشکل تر است. این تحقیق اثربخشی، بی خطر بودن و پذیرش ورتکسیتین در بیماران مبتلا به  MDD با سطح…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

تولید محتوای تبلیغاتی برای قرار گرفتن در معرض مشتری: بازاریابی موبایل از طریق خدمات پیام کوتاه

چکیده موفقیت تبلیغات خدمات پیام کوتاه مبتنی بر تلفن همراه (SMS) به عنوان ابزاری برای بازاریابی تبلیغاتی، وابسته بر چینش کلمات، بیان، زبان، ارائه – به عبارت دیگر، محتوای کلی پیام- می باشد. در صورتی که مصرف کننده در معرض…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

گرایش توریست، نسبت به پذیرش تکنولوژی هتل سلف سرویس: اعتماد و هنجار ذهنی بعنوان پیشینه های کلیدی

چکیده صنعت هتلداری، با یک روند پذیرش فن آوری در حال توسعه، در حال گسترش است و احتمالات بدیع فن آوری های جدید در حال بررسی است. در طی چند سال، چند دیدگاه تحقیقاتی، مدل های پذیرش مختلفی را برای…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف

چکیده مدل های طرح بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم برای سیستم هایی خاص طراحی شده است. این سیستم در معرض تغییر، شرایط مصرف و تنش های گوناگون هستند. این سیستم ها از شرایط گوناگونی استفاده می کنند. در این سیستم…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

اهمیت ادبیات بر دانش آموزان ابتدایی ، در پیشرفت و رشد فردی

چکیده اكثر سيستم هاي اموزشي حاضر داراي ويژگي هاي مشترك هستند.كه تاكيد بسيار زيادي بر روي يادگيري شناختي كه در ان ميتوان نتايج را به صورت عيني اندازه گيري كرد دارند.در اين سيستم تمركز بر روي دانش و مهارت و…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top