skip to Main Content

رفتارهای جمعی رهبری:ارزیابی رهبر، شبکه تیمی، و ویزگی های موقعیت مسئله که بر استفاده از آنها تاثیر می گذارد

چکیده تمرکز بر رهبری، جمعی، غیر سلسله مراتبی به صورت پیوسته با چندین نظریه مختلف در حال ظهور، (یامارینو، سالاس، سربان، شیرفس، و شافلر، 2012) در حال افزایش بوده است. در حالی که اکثرا این دیدگاه را در نظر می…

Read more

رسانه و قانون افترا: تجربه مالزی

چکیده رسانه   نقش مهم خود را به صورت  یک انعکاس مشروعی از علاقه عقیده عام مفروض و تقویت کرده است.  به هرحال،  رسانه   به طور خاص   در برابر خطای  گیج کننده  علاقه عمومی با   علاقه شخصی انها  آسیب پذیر می…

Read more

حسابرسی ، اطلاعات حسابداری و بازدهی سرمایه گذاری

چکیده  در این مقاله به این موضوع می پردازین که حسابرسی چگونه تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری را در خصوص بازدهی سرمایه گذاری  اداره می کند ، برای مثال چه اثراتی از کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازدهی سرمتیه گذاری با وجود…

Read more

مدل پول شویی یا اختلاس: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس

چکیده  ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند- و اختلاس گر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که-…

Read more

فهم تکنیک های پشت پول شویی- تفسیر انتخاب عقلانی

چکیده  اتخاذ تئوری های جرم شناسی گسترده، فهم راجع به اینکه چرا مردم مرتکب جرم می شوند را توسعه داده است. اغلب ادغام شده با ایجاد فهم آشکار، تئوری های جرم شناسی در حمایت از توسعه فعالیت های پیشگیرانه استراتژیک…

Read more
Back To Top