skip to Main Content

استفاده از تکنیکهای داده های استخراج معدن در ارزیابی ریسک انفجار سنگ

چکیده انفجار سنگ پدیده بسیار مهمی است که بر معدنهای بسیار عمیق در سراسر دنیا تاثیر می گذارد. درک این پدیده به مدیریت چنین حوادثی مربوط است که می تواند به صرفه جویی در هزینه ها و نجات جان انسانها…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

رویکرد یکپارچه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده

چکیده رویکرد تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه فازی که باعث استفاده از گسترش كاركرد كیفی(QFD) شده، ترکیبی از اطلاعات فازی و مدل ارائه زبان شناسی دوتایی می باشد که برای انتخاب تامین کننده توسعه یافته است. روش پیشنهادی به…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top