skip to Main Content

تحلیل هزینه چرخه عمر در ایجاد ساختمان های سبز و استفاده کاربردی از چوب

چکیده ساختمان های سبز در استرالیا با برنامه های کاربردی از طرح امتیاز ستاره سبز، محبوبیت بالایی به دست آورده اند. با این وجود، استفاده از متریال های چوبی در امتیازبندی این طرح ها نقش دارد، در حالی که استفاده…

Read more
Back To Top