skip to Main Content

نقش دوراندیشی سازمانی و نقشه راه تکنولوژی در گسترش نوآوری شرکت ها: موسسات اقتصادی متعلق به دولت روسیه

چکیده در دهه های اخیر توجه محققین و سیاست گذاران به بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت دولت (SOEها)، بویژه نقشی که در علم، تکنولوژی و نوآوری دارند و روش هایی که برای پیاده سازی راهبردهای نوآوری به کار می برند،…

Read more
Back To Top