skip to Main Content

گردشگری به عنوان یک ماشین تولید کننده میراث

چکیده هدف این سند، تحلیل نقشی است که گردشگری به صورت تاریخی ایفا کرده است و همچنان امروزه در پیدایش و اثبات مفهوم میراث نوین ایفا می کند. این مقاله به صورت ویژه نگاهی به تاکید روی همکاری عملی در…

Read more
Back To Top