skip to Main Content

بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی

چکیده این مقاله، مفهوم ارزش در رفتار (ارزش درک مصرف کننده در راستای عملکرد رفتاری)، را با در نظر گرفتن نحوه تاثیر آن روی خروجی رفتار مصرف کننده به صورت تجربی مورد بررسی قرار داده و مفاهیم مربوط به بازاریابی…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

اندازه گیری اعتبار نام تجاری بر اساس مصرف کننده

چکیده مصرف کنندگان مدرن از نام تجاری برای اعتبار بخشیدن به خود و اتصال مجدد مکان، زمان، فرهنگ و و دیگر موارد به هم استفاده می کنند. اگرچه پژوهش های قبلی نشان داده است که مصرف کنندگان به منظور اعتبار…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top