skip to Main Content

چارچوبی برای سازمان های مدیریت و بازاریابی مقصد در گردشگری روستایی

 چکیده در این مقاله تلاش شده است دید واضحتری از سازمان های مدیریت و بازاریابی مقصد (DMMO) در زمینه گردشگری روستایی ارائه شود. علاوه بر این، در حالی که سازمان های گردشگری ملی دفاتری مرتبط در سطوح منطقه ای یا ایالتی…

Read more
Back To Top