skip to Main Content

یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

چکیده اهمیت آثار Allee هر دو در پژوهش های نظری دینامیک های جمعیت و در علوم بقا مدت طولانی شناخته شده بود. اگر چه شرایط لازم برای آثار Allee برای اینکه اتفاق بیافتد (به عنوان مثال، اشکال در یافتن جفت…

Read more
Back To Top