skip to Main Content

نگرش برند و جستارهای موتور جستجو

چکیده موتورهای جستجو پرس و جو هایی را که کاربران ثبت می کنند را بایگانی می کنند، از جمله تعداد زیادی از پرس و جو که شامل نام های برند است. این داده ها نویدی برای ارزیابی سلامت برند است.…

Read more

رابطه آگاهی از خرده فروشی ، تداعی خرده فروشی ، کیفیت درک کالای خرده فروشی و وفاداری به خرده فروشی با قصد خرید مشتری : بررسی برندهای خرده فروشی مواد غذایی در هند

چکیده بررسي حاضر ، تلاشي برای کشف اثرات مستقیم و غیر مستقیم (به واسطه وفاداري به خرده فروشي ) آگاهی از خرده فروشي، تداعي خرده فروشي و كيفيت درك كالاي خرده فروشي در رابطه با قصد خرید مشتري مي باشد…

Read more
Back To Top