skip to Main Content

مدل پول شویی یا اختلاس: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس

چکیده  ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند- و اختلاس گر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که-…

Read more

فهم تکنیک های پشت پول شویی- تفسیر انتخاب عقلانی

چکیده  اتخاذ تئوری های جرم شناسی گسترده، فهم راجع به اینکه چرا مردم مرتکب جرم می شوند را توسعه داده است. اغلب ادغام شده با ایجاد فهم آشکار، تئوری های جرم شناسی در حمایت از توسعه فعالیت های پیشگیرانه استراتژیک…

Read more
Back To Top