skip to Main Content

نظریه صف‌بندی به کار گرفته‌شده برای هدایت ماشین

چکیده .فشارهای هزینه‌ای، توسعه اخیر، و یک سرمایه گذاری کار محدود، یک مطالعه دو ساله را آغاز کرد که توسط بخش مهندسی صنایع یک کارخانه تولید حجم بالا هماهنگ شده‌بود.مدیریت نیروگاه به اصول تئوری صف‌بندی معرفی شد و در تهیه…

Read more

روش تصویر برای شبیه سازی آکوستیک اتاق کوچک

چکیده در برخی از آزمایش‌های اخیر، که اثرات ادراکی خواص انعکاس یک اتاق کوچک را مورد مطالعه قرار دادند، یک اتاق با دقت کنترل‌ شده و به راحتی تغییر کرد. مقرر شد از شبیه سازی رایانه ای فضای آکوستیک استفاده…

Read more
Back To Top