skip to Main Content

آزمون نفوذ بزرگ مقیاس در محل حفاری آب عمیق

چکیده بزرگ‌ترین آزمایش نفوذ خاک آفشور در سال ۱۹۸۵ در میدان نفتی گولفاکس در دریای شمال برنامه ریزی و انجام شد. در بیشتر از 200 متر عمق آب , یک ساختار تست مقیاس بزرگ با موفقیت 22 متر به بستر…

Read more

تکامل و سازگاری خصوصیات پارامتری به مشکلات بهینه‌سازی برداری

چکیده این مقاله با مرور مختصری از ویژگی‌های راه‌حل‌های بهینه برای مسایل بهینه‌سازی برداری و با استفاده از سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری، روشی روش‌شناختی برای مقایسه این ویژگی‌ها ارایه می‌دهد.پس از مشخص کردن ویژگی‌های سازگاری ، کلاس‌های خصوصیات جایگزین مورد بررسی…

Read more
Back To Top