skip to Main Content

درد، پرخاشگری،وهم، و مفاهیم آن

چکیده نوزادان نارس و کودکان ممکن است سندرم‌های گیج کننده، درد و رفتارهای خود مخرب را بروز دهند که به اصطلاح sadomasochism در بزرگسالان دیده می‌شود. سه فرضیه ارایه می‌شود که برای تکرار پدیده sadomasochistic در دوران کودکی و بعد…

Read more
۱۱۰,۰۰۰ ریال – خرید

اثر الکتروکرومیک در فیلم‌های نازک اکسید کبالت

چکیده اثر الکتروکرومیک [ 1 و 2 ] تغییر رنگ برگشت‌پذیری است که از طریق یک واکنش الکتروشیمیایی در الکترود لایه نازک ارتقا داده می‌شود. در میان مواد معدنی، فیلم اکسید فلز واسطه به دلیل کنتراست نوری بالا، برگشت پذیری…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top