skip to Main Content

اندازه‌گیری در محل برای توسعه سیستم پایش تخلیه جزئی آنلاین در محیط GIS

چکیده این مقاله به نتایج تست‌های میدانی انجام‌شده برای ایجاد یک حسگر آنلاین برای نظارت بر تخلیه جزئی تولید شده در GIS می‌پردازد. این روش توزیع نویز در مخزن GIS، انتشار پالس‌های تخلیه جزئی، و مکانیسم‌های آن را پوشش می‌دهد،…

Read more

سیستم‌های تولیدی انعطاف‌پذیر: مروری کلی

چکیده افزایش رقابت جهانی باعث شده‌است تا بسیاری از رهبران تجاری و سیاست گذاران توجه خود را به چنین مسائلی همچون بهره‌وری و کیفیت معطوف کنند. کسب و کارها به دنبال روش‌های جدید برای تولید فرایندها و تکنیک‌های تولید و…

Read more
Back To Top