skip to Main Content

تثبیت کنندگی گرمایی کلسیم / روی مخلوط برای PVC سخت دارای قابلیت هوازدگی

چکیده پروفایل های PVC سخت برای قاب‌های پنجره نیاز به پیروی از استانداردهای کیفیت (‏ویژگی‌های استفاده و مقاومت در برابر فرسودگی)‏ دارند. نگرانی ما توصیف نقش مواد افزودنی و به طور عمده تثبیت‌کننده حرارتی بر خواص مورد نیاز است. تا…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

تولید، خواص و کاربرد فوم سیلیکا

چکیده از آنجا که اولین تولید آن در دهه‌های اولیه اوایل قرن بیستم بود، فوم سیلیکا کاربرد گسترده‌ای در کاربردهای صنعتی پیدا کرده‌است. سیلیکا به خاطر فرآیند تولید گرما زا، با احتراق تتراکلرید سیلیکون در یک شعله اکسیژن - هیدروژن،…

Read more
۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top