skip to Main Content

تحریف تاریخ، حسابداری و پارادوکس Werner Sombart

چکیده باور Sombart مبنی بر اینکه دفترداری دوطرفه برای توسعه سرمایه‌داری ضروری بود، و هم توسط مورخان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. نتيجه محکمي که در مورد حسابداري دوبعدي وجود دارد، عمدتا رد شده است، زيرا که از نتيجه گزينش…

Read more
۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

محاسبه بهینه فاصله زمانی relay ناحیه دوم در یک طرح حفاظت ترکیبی با جریان اضافی هدایتی یک relay

چکیده این مقاله یک تکنیک تنظیم برای تعیین زمان بهینه فاصله زمانی relay ناحیه دوم معرفی میکند که در یک طرح حفاظت ترکیبی با جریان اضافی هدایتی درrelay مورد استفاده قرار گرفته است .این تکنیک شامل زمان عملیات ناحیه دوم…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top